Menu Zamknij

BADANIE POSTAWY CIAŁA DZIECI

Badania postawy ciała u dzieci najczęściej rozpoczynamy ok. 7 roku życia. Wtedy rozpoczyna się okres szkolny, czyli czas dużych zmian. Dotyczą one oczywiście przeorganizowania życia dziecka, natomiast nas interesuje pojawienie się nowych czynników wpływających na cały układ ruchu dziecka.


W tym okresie następują sumujące się przeciążenia, wynikające m.in. z długiego czasu spędzonego na siedząco w szkolnych ławkach i przy biurku w domu oraz noszenia ciężkich plecaków.


Do tego dochodzi bardzo często ograniczenie aktywności fizycznej, co doprowadza w konsekwencji do nieprawidłowego rozwoju szkieletu, czyli swego rodzaju „stelaża”. Prowadzi to do deformacji różnego stopnia i dolegliwości bólowych wtedy oraz w życiu dorosłym.

Więcej informacji o rozwoju dziecka i zagrożeniach płynących z zaburzeń tego okresu możesz przeczytać tutaj oraz tutaj.


WYWIAD, EWENTUALNA OCENA DOKUMENTACJI


Zawsze od tego zaczynamy :-). Dlaczego pacjent trafił do nas, jaki ma problem, od kiedy, jaki ma tryb życia, jakie ewentualne dolegliwości, jakie obciążenia genetyczne. Między innymi tego rodzaju pytania muszą wybrzmieć, żeby mieć fundament do przeprowadzenia badania. Naturalnie jeśli mamy dokumentację medyczną ( opisy, zdjęcia RTG i inne ) możemy ją zaczytać do naszego oprogramowania i posiłkować się nią, nakładając niektóre parametry na naszą „mapę wyników”.


 VIDEOGRAFIA STATYCZNA


Dziecko do badania musi być rozebrane do bielizny. Samo badanie trwa ok. 5 min. Odbywa się seria zdjęć całej podstawy ciała z różnych kamer, co pozwala dokładnie uwiecznić stan faktyczny w komputerze i z pomocą odpowiedniego oprogramowania przystąpić do analizy.


Często wyznaczamy określone punkty na ciele za pomocą ekologicznego flamastra. Odzwierciedlają one odpowiednie struktury anatomiczne i pozwalają na precyzyjne pomiary. Wszystkie pomiary pozwalają określić m.in.:

 • ułożenie kręgosłupa 
 • poziomy ustawienia barków 
 • poziomy ustawienia łopatek
 • symetrię kątów talii
 • ułożenie głowy 
 • ustawienie miednicy
 • poziomy ustawienia bioder
 • ustawienie kolan
 • ustawienie stawów skokowych
 • relacje długości poszczególnych segmentów kończyn dolnych
 • głębokość lordozy szyjnej i lędźwiowej
 • głębokość kyfozy piersiowej
 • stopień pochylenia miednicy
 • ocena konstrukcji klatki piersiowej

OCENA WIZUALNA I PALPACYJNA


Należy sprawdzić w jaki sposób dziecko się porusza w określonych pozycjach na stojąco i leżąco: podczas skłonu, przysiadu, obrotu, unoszenia nóg itp.. Czy zachowana jest symetria ruchu, jak pracuje układ mięśniowy, czy mamy zakodowane wadliwe wzorce ruchu.


Palpacyjnie, czyli dotykiem oceniamy stan napięcia mięśniowo – powięziowego, sprawdzamy ruchomość stawów, siłę mięśni – szczególnie tzw. posturalnych.


VIDEOGRAFIA DYNAMICZNA


Ten rodzaj badania odbywa się w ruchu. Nagrywamy wszystkie preferowane aktywności dziecka, które wykonuje w ściśle określonych warunkach. Pozwala to na spokojną analizę przy obróbce filmu klatka po klatce w specjalnym oprogramowaniu.
Można dzięki temu w bardzo dokładny sposób określić w którym momencie i która struktura anatomiczna działa nieprawidłowo.


ANALIZA CHODU


Ta faza pozwala na ocenę sposobu chodzenia. Podczas tej aktywności można zmierzyć wiele parametrów określających prawidłowe lub nieprawidłowe wzorce ruchu.

 
Badanie odbywa się na bieżni, która jest skorelowana z systemem kamer. Filmy w sposób zsynchronizowany docierają do komputera. Wtedy w specjalnym oprogramowaniu możemy ocenić wszystkie fazy chodu, tzw. parametry jakościowe i ilościowe.
Sprawdzamy klatka po klatce w jaki sposób usytuowane są poszczególne struktury anatomiczne i możemy wyciągnąć odpowiednie wnioski.

Później, pacjent/ka przemieszcza się po specjalnej macie tensometrycznej, dzięki której transmitowane są do komputera poszczególne parametry chodu i sposobu przetaczania stóp. W czasie rzeczywistym możemy obserwować te zmiany oraz następnie poddać je precyzyjnej analizie. Dostępnych jest bardzo dużo różnych parametrów, wykresów, zależności, pomiarów powierzchni podparcia, udziału procentowego podparcia itp. Dzięki takiej analizie możemy jeszcze dokładniej zdiagnozować ewentualne nieprawidłowości i podjąć wiążące decyzje terapeutyczne.

Więcej o analizie chodu możesz przeczytać tutaj.


POSTĘPOWANIE PROFILAKTYCZNO – TERAPEUTYCZNE

W zależności od powodu zgłoszenia na badania i ewentualnych kłopotów zdrowotnych czy wad, podejmujemy odpowiednie kroki terapeutyczne. Można wykorzystać kilka ścieżek postępowania m.in.: fizjoterapię ( więcej ), stosowanie korekcyjnych wkładek ortopedycznych ( więcej ), obuwia ortopedycznego ( więcej ), personalizowanych wkładek ( więcej ), zakupu odpowiedniego seryjnego obuwia ( więcej ), instruktaży do pracy w domu. W razie wątpliwości i konieczności poszerzenia diagnostyki kieruję na dodatkowe konsultacje do specjalistów dziecięcych m.in. pediatrii, ortopedii, neurologii.

Dobieramy najlepsze rozwiązanie, tak aby postępowanie było celowane i żeby skutek terapeutyczny był pożądany. ZAWSZE bierzemy pod uwagę dobro dziecka i jego komfort, dlatego, jeśli decydujemy się na postępowanie terapeutyczne, zaczynamy ewentualną korekcję stopniowo, obserwując zmiany.

Bardzo ważne jest zapewnienie dzieciom MNÓSTWA aktywności fizycznej. Proponuję zawsze wykupienie abonamentu na zajęcia dodatkowe ( oprócz zajęć w – f w szkole ). Rodzaj aktywności nie ma większego znaczenia. Balet, tańce, karate, gry zespołowe itd. Praktycznie wszystkie opierają się na początku na ćwiczeniach ogólnorozwojowych, co jest KONIECZNE dla zachowania symetrii rozwojowej dziecka. Ćwiczenia korekcyjne raz w tygodniu 45 min. nic nie dadzą, jeśli dziecko spędza resztę czasu, czyli załóżmy: 97 % przy książkach i komputerze/smartfonie, a co za tym idzie, powiela wadliwy wzorzec postawy, chodu itd.

Więcej o problemach zdrowotnych z tym związanych: tutaj

Na koniec wizyty oczywiście rodzice otrzymują zestaw wydruków z badania, dokumentujących wszystkie wykonane świadczenia. Całość archiwizowana jest w naszej dokumentacji medycznej pacjenta.


KONTROLA

Podobnie jak przy badaniach stóp u dzieci, kontrola i monitorowanie rozwoju jest sprawą kluczową


Wszystkie uzyskane pomiary po badaniu pierwszym będą porównywane do kolejnych, uzyskanych w badaniach kontrolnych. Tylko wtedy jesteśmy w stanie DOKŁADNIE określić zmiany i odpowiednio się do nich odnieść.

 
Jakiekolwiek postępowanie profilaktyczno – terapeutyczne uzależnione jest od tego, jaką sytuację zastaliśmy przy kolejnych badaniach. Mamy pewność, że podejmujemy decyzje, oparte na twardych i porównywalnych danych.


Jeśli masz wątpliwości co do postawy ciała dziecka, sposobu poruszania, symetrii ustawienia barków, łopatek, kręgosłupa, miednicy czy jakiejkolwiek asymetrii – koniecznie sprawdź to !

Lepiej ” dmuchać na zimne ” niż rozpocząć diagnostykę i ewentualną korekcję za późno !

Dopóki dziecko rośnie, dopóty możemy osiągnąć wiele. Jeśli okres wzrostu się zakończy, wszelkie działania korekcyjne zachowawcze nie dadzą stałego efektu. Odpowiednio wczesna reakcja i stosunkowo komfortowe rozwiązania korekcyjne, które możemy zastosować, często pozwalają uchronić dziecko przed działaniami agresywnymi w postaci operacji chirurgicznych!